DOTACJE

Przemyślana oferta w jednym miejscu

INFORMACJE O DOTACJI DLA FIRMY CNP TRANSPORT Sp. Z O.O. Sp.K.

Aby uzyskać informacje o dotacji uzyskanej dla firmy Poltrailers Centrum Naczep Sp. Z O.O. Sp.K. – kliknij tutaj

INFORMACJE OGÓLNE
Program operacyjny
POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie / wydającej decyzję
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POIR.03.04.00-02-0103/20-00
Tytuł projektu
Dotacja na kapitał obrotowy dla CNP Transport sp. z .o.o. sp.k.

Krótki opis projektu
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu
od 2020-07-01 do 2020-09-30 POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Wartość ogółem
124 333,62

Wydatki kwalifikowane
124 333,62

Dofinansowanie Wkład UE
124 333,62

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Nadzwyczajny COVID-19

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

Zadanie 1
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

—————————


INFORMACJE O DOTACJI DLA FIRMY Poltrailers Centrum Naczep Sp. Z O.O. Sp.K.

Aby uzyskać informacje o dotacji uzyskanej dla firmy CNP Transport – kliknij tutaj

INFORMACJE OGÓLNE
Program operacyjny
POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie / wydającej decyzję
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POIR.03.04.00-02-0102/20-00
Tytuł projektu
Dotacja na kapitał obrotowy dla Poltrailers Centrum Naczep sp. z .o.o. sp.k.

Krótki opis projektu
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu
od 2020-07-01 do 2020-09-30 POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Wartość ogółem
95 576,01

Wydatki kwalifikowane
95 576,01

Dofinansowanie Wkład UE
95 576,01

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Nadzwyczajny COVID-19

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY

Zadanie 1
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja